Λαπαροσκοπική χειρουργική επινεφριδίων

 
Οι παθήσεις των επινεφριδίων που απαιτουν χειρουργική επέμβαση δεν είναι συχνές και η ένδειξη για χειρουργική θεραπεια τίθεται από τον αρμόδιο ενδοκρινολόγο που παρακολουθεί αυτους τους ασθενείς.

Η κλασσική επέμβαση έως τώρα απαιτούσε μεγάλες τομές ειδικά αν πρόκειται να αφαιρεθούν και τα δύο επινεφρίδια, πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο και επώδυνη μετεγχειρητική περίοδο.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική των παθήσεων αυτών προσφέρει ελάχιστα επεμβατική μέθοδο,ανώδυνη μετεγχειρητική περίοδο,παραμονή μίας η δύο ημερών στο νοσοκομείο και ταχύτατη αποκατάσταση.