Λοιπές Επεμβάσεις

 

 
 
 
Η για πολλά χρόνια εμπειρία μας τόσο στη διεύθυνση των χειρουργικών κλινικών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων όσο και από τη μεγάλη εμπειρία ετών άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος του χειρουργού στις ιδιωτικές κλινικές μαζί με επανηλλημένες μετεκπαιδεύσεις σε διάφορα αντικείμενα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μας επιτρέπουν την εκτέλεση των επεμβάσεων όλου του φάσματος της γενικής χειρουργικής με τους πλέον σύγχρονους και ασφαλείς τρόπους και με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας που επιτρέπει:

  • τη συντόμευση του εγχειρητικού χρόνου,
  • τη συντόμευση της μετεγχειρητικής παραμονής στο κρεβάτι,
  • τη σημαντική μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και
  • τη συντομότερη επάνοδο στις καθημερινές ασχολίες.

Επεμβάσεις όπως η χειρουργική του παχέος εντέρου, η χειρουργική του στομάχου, του λεπτού εντέρου, των κοιλιακών τοιχωμάτων, του μαστού, του ήπατος και των χοληφόρων αγγείων, του παγκρέατος και της σπληνός και άλλων αποτελούν τη καθημερινή μας πρακτική και πιστοποίηση της εμπειρίας μας.

Σαν παράδειγμα αναφέρω στη χειρουργική του θυροειδούς, η χρήση των υπερήχων μειώνει αισθητά το κίνδυνο της αιμοραγίας, τον πόνο, η νοσηλεία συνήθως είναι ένα μόνο βράδυ και η επάνοδος σε δραστηριότητα άμεση.

Στις επεμβάσεις του παχέος εντέρου, στομάχου, λεπτού εντέρου και ήπατος, η χρήση υπερήχων, laser και ειδικών συστημάτων επιτομής μειώνουν σημαντικά την αιμοραγία και το χρόνο νοσηλείας καθώς και τον πόνο.

Επίσης στη χειρουργική του μαστού η χρήση υπερήχων μειώνει τη λεμφόρροια, το λεμφικό οίδημα, ο καθαρισμός της μασχάλης είναι πληρέστερος και η νοσηλεία είναι ένα μόνο βράδυ συνήθως.