Διαφραγματοκήλη - Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση - Αχαλασία

 

 
 
 
Διαφραγματοκήλη - Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση - Αχαλασία
 
 
 
Οι πλέον συχνές χειρουργικές παθήσεις του οισοφάγου είναι η διαφραγματοκήλη, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση η οποία μπορεί να συνυπάρχει και με διαφραγματοκήλη, η αχαλασία οισοφάγου και το νεόπλασμα.

Η διαφραγματοκήλη και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι οι πλέον συχνές, πλέον ενοχλητικές, μπορούν να αλλάξουν ακόμη και τη ψυχοσύνθεση του ατόμου λόγω των συνεχών ενοχλημάτων, τη διαταραχή του ύπνου, επίσης λόγω της μακροχρόνιας χρήσης φαρμάκων και η μακρόχρονη επίδραση τους στον οισοφάγο μπορεί να δημιουργήσει προ-νεοπλασματικές καταστάσεις (οισοφάγος Barret) ή και νεόπλασμα. Στην ουσία πρόκειται για παλινδρόμηση του γαστρικού περιεχομένου (περιεχομένου του στομάχου) μέσα στον οισοφάγο, το τοίχωμα του οποίου δεν είναι κατασκευασμένο να έρχεται σε επαφή με αυτή την ερεθιστική ουσία. Όπως είναι γνωστό το περιεχόμενο του στομάχου (γαστρικό υγρό) είναι πλούσιο σε υδροχλωρικό οξύ, ένα ισχυρό οξύ το οποίο εκτός στομάχου δημιουργεί ισχυρούς ερεθισμούς της τάξεως των εγκαυμάτων.
 
 
 
 
Η διαφραγματοκήλη είνα μια πάθηση κατά την οποία το άνοιγμα του διαφράγματος από το οποίο διέρχεται ο οισοφάγος στο σημείο που μεταπίπτει από το θωρακικό στο κοιλιακό τμήμα είναι ευρύτερο (φαρδύτερο) από το φυσιολογικό με αποτέλεσμα τμήμα του στομάχου να εισέρχεται μέσα στο θώρακα όπου λόγω της διαφοράς των πιέσεων (ο θώρακας έχει αρνητική πίεση σε σχέση με την κοιλιακή κοιλότητα) ευνοεί την παλινδρόμηση του ερεθιστικού γαστρικού υγρού μέσα στον οισοφάγο.

Η διαφραγματοκήλη προκαλεί γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) η οποία όμως μπορεί να υπάρχει και μόνη της χωρίς την ύπαρξη διαφραγματοκήλης. Ενώ η διαφραγματοκήλη μπορεί να διαγνωσθεί με γαστροσκόπηση, η ΓΟΠ χρειάζεται και PH μετρία μια εξέταση που διαπιστώνουμε την βαρύτητα της παλινδρόμησης του οξέος μέσα στον οισοφάγο.

Στην περίπτωση μεγάλης διαφραγματοκήλης ή μέτριας διαφραγματοκήλης με αρκετά ενοχλήματα η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη διότι τα φάρμακα μειώνουν τα ενοχλήματα, μειώνοντας την έκκριση γαστρικού υγρού χωρίς να κάνουν τίποτα να αντιμετωπίσουν την αιτία της νόσου, ενώ στην ΓΟΠ συνιστάται αρχικά συντηρητική αγωγή και παρακολούθηση με γαστροσκοπήσεις και επί αποτυχίας, ισχυρών ενοχλημάτων και ειδικά επί εμφανίσεως οισοφάγου Barret η επέμβαση είναι αναγκαία.

Η αχαλασία οισοφάγου είναι μια πάθηση του κάτω 1/3 του οισοφάγου. (στο σημείο που συναντά το στομάχι) όπου λόγω διαταραχής του νευρομυϊκού μηχανισμού, το τμήμα αυτό δεν μπορεί να διασταλεί για να περάσουν οι τροφές, σιγά σιγά στενεύει πάρα πολύ ώστε στο τέλος να περνάει μόνο υγρές τροφές και αργότερα και αυτές με δυσκολία ούτως ωστε να παρατηρούνται διαταραχές θρέψης.

Και οι τρεις παραπάνω παθήσεις θεραπεύονται χειρουργικά με λαπαροσκοπική μέθοδο.Ο χειρουργός Στάθης Αποστολάκος έχει εξειδικευτεί στη συγκεκριμένη μέθοδο στο Fribourg της Ελβετίας. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι ένα βράδυ, το πολύ δύο, δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος, και ο ασθενής μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες του αμέσως με την έξοδό του.

Η χρήση φαρμάκων στην διαφραγματοκήλη μειώνει τα ενοχλήματα, δεν επιτυγχάνει όμως το τελικό αποτέλεσμα διότι πρόκειται στην ουσία για ένα «άνοιγμα» το οποίο πρέπει να κλείσει. Ενώ τα φάρμακα στην ΓΟΠ ανακουφίζουν από τα ενοχλήματα και προλαμβάνουν ίσως τις επιπλοκές, επί αποτυχίας τους όμως ειδικά επί υποτροπής της νόσου, έντονα ενοχλήματα και εμφανίσεως οισοφαγου Barret η επέμβαση είναι επιβεβλημένη.